Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás 2011 - 7

HUMANsoft Kft. üzletrészének adásvételéről, opciós megállapodásáról.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, továbbá a pénz- és tőkepiac szereplőit, leányvállalata a HUMANsoft Kft. üzletrészének adásvételéről és opciós megállapodásáról, amelyeket a mai napon kötöttek az alábbiak szerint.

A FreeSoft Nyrt. vezetése a HUMANsoft Kft. hosszú távú növekedése és eredményes működésének érdekében döntött arról, hogy leányvállalatának 12,5%-os üzletrészét értékesíti a társaság menedzsmentje részére és további 5% vételére 2012. december 31-ig lehívható opciós jogot biztosít számukra. A HUMANsoft Kft. jövőbeli növekedése és stratégiai céljainak elérése érdekében mérföldkőnek számít, hogy a társaság jelenlegi vezetése tulajdonrészt vásárol a cégben. Az új tulajdonosok számára kiemelten fontos a vállalat hatékonyságának növelése, innovációs képességének erősítése és a külföldi piacokon való megjelenés.

Üzletrész adásvételi szerződés

A mai napon FreeSoft Nyrt. mint eladó, üzletrész adásvételi szerződést kötött a HS Board Kft.-vel (Cg.: 01 09 975977, székhelye: 1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.) és Tóth Béla Zsolttal (a.n.: Rapák Ibolya, Lakcíme: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a HUMANsoft Kft. ügyvezetőjével, mint vevőkkel. A FreeSoft Nyrt. kizárólagos tulajdonosként értékesítette a vevőknek a HUMANsoft Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 09 062054, a továbbiakban: Társaság), teljes üzletrészének (névérték 32.250.000 Ft), 12,5%-át azaz 4.030.000 Ft névértékű üzletrészt.

A HS Board Kft. és Tóth Béla Zsolt a FreeSoft Nyrt.-nek a HUMANsoft Kft.-ben fennálló 32.250.000,-Ft névértékű üzletrészéből, annak felosztását követően 4.030.000,-Ft névértékű üzletrészt vásárolnak adásvétel jogcímen, melyből HS Board Kft. része: 2.420.000,-Ft (ezzel 7,5%-os tulajdoni részarányt ér el), Tóth Béla Zsolt része 1.610.000,-Ft (ezzel 5,0%-os tulajdoni részarányt ér el). A tranzakciót követően a vevők a HUMANsoft Kft.-ben összesen a szavazatok 12,5%-val, azaz a Társaság összesen 3225 szavazatából 403 szavazattal rendelkeznek, mely szavazatszámhoz (üzletrészekhez) számos - a társasági szerződésben, illetve a Felek közötti megállapodásban rögzített - kisebbségi (főleg jóváhagyási) jog kapcsolódik.

HUMANsoft cégadatai a tranzakciót követően

A társaság neve: HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
A társaság cégjegyzékszáma: 01 09 062054
A társaság tagjai, vagyoni hozzájárulásuk aránya: FreeSoft Nyrt 87,5%
HS Board Kft. 7,5%
Tóth Béla Zsolt 5,0%
A társaság jegyzett tőkéje: 32.250.000,-Ft
A tagok vagyoni hozzájárulásának mértéke: FreeSoft Nyrt 28.220.000,-Ft
HS Board Kft. 2.420.000,-Ft
Tóth Béla Zsolt 1.610.000,-Ft
A jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja: 100%-a pénzbeli betét
A cégjegyzés módja: Mezey András, Tóth Béla Zsolt és Somlyai Gábor
önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetők.

A HUMANsoft Kft. a jelenlegi létesítő okiratát a fentieknek megfelelően átalakítja Társasági szerződéssé, amelyet bejegyeztet a Cégbíróságon.

A HS Board Kft.-nek (Cg.: 01 09 975977; Székhelye: 1112 Budapest, Beregszász út 17 3. fszt. 2.) három tulajdonosa van, akik egyenlő arányban (33,33%) tulajdonosai a cégnek. Tulajdonosok:

  • Koppány Tamás (an.: Hergert Matild; Lakcím: 1037 Budapest, Bóbita u. 2. F.
    lh. 5. em. 28.); HS Board ügyvezető igazgatója és a HUMANsoft Kft. gazdasági és operatív igazgatója
  • Somlyai Gábor(an.: Hlatky Erzsébet; lakcím: 1112 Budapest, Beregszász út
    173. fszt. 2.); HUMANsoft Kft. ügyvezető igazgatója
  • Tóth BélaZsolt (an.: Rapák Ibolya; lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan utca 12.) HUMANsoft Kft. ügyvezető igazgatója.
  •  

Budapest, 2011. december 19.

FreeSoft Nyrt. HUMANsoft Kft. HS Board Kft. Tóth Béla Zsolt

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek