Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás 2011 - 2

Tájékoztatás a FreeSoft 2011/B kötvény lejáratáról. 

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit a társaság által kibocsátott FreeSoft 2011/B jelű kötvényének mai lejáratáról. A FreeSoft Nyrt. 2010. május 10-én bocsátotta ki zártkörűen a FreeSoft 2011/B jelű kötvényt, melynek jellemzői:

  • össznévértéke 300 millió forint,
  • futam- és kamatozási ideje: 2010. május 10-től 2011. május 31-ig tart,
  • évi 10 % kamatozású,
  • ISIN azonosítója: HU0000345715.

A tőketörlesztés és a kamatfizetés egy összegben, a 2011. május 31-i lejáratkor, azaz a mai napon vált esedékessé. A FreeSoft Nyrt. a lejáratkor esedékes kötelezettségeit az értékpapír tulajdonosok felé a mai napon maradéktalanul teljesítette. Ezen dematerizált értékpapír-sorozat teljes mennyiségének központi értékpapír számlákról való törléséről és a törléssel egyidejűleg a dematerizált értékpapírról kiállított Okirat érvénytelenítéséről rendelkezett a KELER Zrt.-nél.

2011.05.31.

Letölthető fájlok:

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek