Befektetői információk

Befektetői információk

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a 4iG Nyrt. törzsrészvényei szerkezetének módosításáról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság a 12/2019.(IV.25.) számú Közgyűlési határozatával elhatározta, a Társaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 18.800.000 db, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázezer darab, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényei szerkezetének módosítását, amelynek következtében a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/5, azaz egyötöd részre osztásával – a továbbiakban 94.000.000, azaz kilencvennégymillió darab, egyenként HUF 20,- azaz Húsz Magyar Forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni (a továbbiakban: „Split”), a Társaság a Budapesti Értéktőzsdével és a KELER Zrt.-vel egyeztetve az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani:

  • az utolsó kereskedési nap a (régi) HUF 100,- névértékű „A” sorozatú 4iG törzsrészvényekkel
    (ISIN: HU0000161518) a Budapesti Értéktőzsdén: 2019. év 06. hónap 14. nap;
  • az első kereskedési nap az (új) HUF 20,- névértékű „A” sorozatú 4iG törzsrészvényekkel
    (ISIN: HU0000167788): 2019. év 06. hónap 17. nap;
  • a Split értéknapja: 2019. év 06 hónap 19. nap.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a Split értéknapján (2019. év 06. hónap 19. napján) az átalakított HUF 20,- névértékű 4iG törzsrészvényekre, akiknek 2019. év 06. hónap 18. napján záráskor HUF 100 névértékű „A” sorozatú 4iG törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden „A” sorozatú HUF 100,- névértékű 4iG törzsrészvény helyébe 5 darab HUF 20,- névértékű 4iG törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója.

További információkért kérjük, forduljanak a Társaság befektetői kapcsolattartójához az alábbi e-mail címen:

név: Piros Ferenc e-mail: [email protected]

4iG Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek