Befektetői információk

Befektetői információk

Meghívó

Meghívó a 4iG Nyrt. 2014.10.27-én tartandó rendkívüli közgyűlésére.

A 4iG
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2014. október 27.-én 16 órai kezdettel,
a fent megjelölt székhelyen található Balaton nevű tárgyalóban Rendkívüli K ö z g y ű l é s t tart.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Vezető tisztségviselők visszahívása, megválasztása, díjízásának megállapítása.
2. Az Igazgatóság visszahívni javasolt tagjai jelen üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat e vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
3. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása. 4. Egyebek.

A Közgyűlés megtartása részvényesek illetve képviselők személyes részvételével kerül sor. A regisztráció a közözgyűlés helyszínén, 15 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon (azaz 2014. október 21-én) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2014. október 14.

A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják, ennek megfelelően a Közgyűlésen tagsági és szavazati jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatban határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

 A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2014. november 7-én 14 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2014. október 27-i közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2014. október 6-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2014.október 27-én 15 órától).

2014.09.22.

Letölthető fájlok

4iG_140922_KM.pdf

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek