Meghívó 2009 - 2

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2009. október 9-i rendkívüli közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2009. október 9-én, 14:00 órai kezdettel
Rendkívüli Közgyűlést
tart, a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2009. I. félév üzleti tevékenységéről.
  2. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
  3. Felhatalmazás saját részvény vásárlására.
  4. Az Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
  5. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2009. október 2-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2009. október 9-én 14:30 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2009. október 9-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2009. október 2-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2009. október 9-én 13 órától).

FreeSoft Nyrt. Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek