Befektetői információk

Meghívó

Meghívó - 2006

Meghívó a FreeSoft Rt. 2006. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a
2006. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2006. április 11-én 14 óra 30 perckor,
a 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2005. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
 4. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 5. Felügyelő Bizottság tagjának lemondása, új tag megválasztása.
 6. Alapszabály módosítás névváltozás miatt (Nyrt).
 7. Alapszabály módosítás közzétételi hely változása miatt.
 8. Alapszabály módosítás a munkáltatói jogok gyakorolásának megváltoztatása miatt.
 9. 9. A könyvvizsgáló 2006. évi díjazásának megállapítása.
 10. Egyebek
 11. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 14:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

  A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 6. (hatodik) munkanapon (azaz 2006. április 3-án) 14:00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki.

  A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

  A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2006. április 11-én 15:00 órakor, kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

  Az éves beszámoló előterjesztési anyagai 2006. április 4-től, munkanapokon 09:00 - 15:00 óra között a FreeSoft Rt. 1117. Bp. Neumann J. u. 1/c. szám alatti helyiségeiben tekinthetők meg.

  FreeSoft Rt.
  Igazgatóság

  Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek