COVID-19

A 4iG Nyrt. menedzsmentje stratégiai feladatának tekintette a pandémiás helyzetre való felkészülést, válaszreakciók és biztonsági eljárások kidolgozását, illetve bevezetését a társaságunknál.

bővebben

Közgyűlési tájékoztató

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket és Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet („Rendelet”) felhatalmazása alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal keretében az alábbi határozatokat hozta:

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett) az alábbi határozatot hozta.

Budapest, 2020. év 04. hónap 30.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által felállított Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programjának…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Pénzügyi jelentések

Éves jelentés, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

A jelen dokumentum tartalmazza a 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program SZERVEZET…

részletek