Közgyűlési tájékoztató

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója éves rendes közgyűlést érintően

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-044993, „Társaság”) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.) rendelete (a továbbiakban: „102/2020. Kormányrendelet”) szerint a koronavírus-járvány miatti (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett) veszélyhelyzet időtartama alatt a már összehívott közgyűlés sem tartható meg olyan módon, hogy az a részvényes személyes részvételét igényelje, ezért a Társaság nem tartja meg a 2020. év 04. hónap 29. napjának 10:00 órájára összehívott éves rendes közgyűlését.

A 102/2020. Kormányrendelet értelmében a Társaság igazgatósága a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

A Társaság Igazgatósága a jogszabályban adott felhatalmazással élve a már közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2020. év 04. hónap 29. napján, és az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy az Igazgatóság által meghozott közgyűlési határozatok utólagos közgyűlési jóváhagyása az alábbiak szerint kezdeményezhető:
A 102/2020. Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, ide nem értve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik (i) a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és (ii) az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

A Társaság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy ha a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezik a közgyűlés összehívását, ez esetben az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

Nincs lehetőség a közgyűlés összehívásának a fentiek szerinti kezdeményezésére, illetve megtartására, ha a veszélyhelyzet 2020. október 3-át követően (de a 2021. évi rendes közgyűlést megelőzően) szűnik meg. Ilyen esetben a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető, illetve 2019. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés vonatkozásában napirendre tűzendő (és a 2019. évi osztalék ez alapján kerülhet majd kifizetésre).

A 4iG Nyrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a részvényesek és a társaság munkavállalói egészségének és biztonságának megóvása iránt.

Budapest, 2020. év 04. hónap 16.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek