Közgyűlési tájékoztató

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2020. év 04. hónap 29. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2020. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat:

  • a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó - azaz 2019. év 12. hónap 31.-i fordulónappal zárult – pénzügyi évéről az IAS-IFRS standardok szerint készített egyedi éves egyedi beszámolóját és éves jelentését;
  • a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó - azaz 2019. év 12. hónap 31.-i fordulónappal zárult - az IAS-IFRS standardok szerint készített éves konszolidált jelentését;
  • a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését;
  • a Társaság könyvvizsgálójának, azaz az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna / anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229/ „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) jelentéseit;
  • a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről;
  • a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését;

A Felügyelőbizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 1/2020. (IV.07.) számú határozatát és ezzel egyetértve javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy a 2019. üzleti év után részvényenként 22 Ft, azaz huszonkettő Forint osztalékot fizessen. Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés napjának legkésőbb 2020. december 31. napjáig meg kell történnie.

A Felügyelőbizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2020. év 04. hónap 07. napján ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján meghozott határozatait.

A Társaság Felügyelőbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

1/2020 (IV.08.) számú HATÁROZATOT:

A Felügyelőbizottság a Társaság 2020. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatósága által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja.

Budapest, 2020. év 04. hónap 08. nap

4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek