Közgyűlési tájékoztató

Szavazatok Összesítése
a 4iG Nyrt.
2020. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlésére

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:272. § (3) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi a Társaság 2020. év 04. hónap 29. napján megtartandó évi rendes Közgyűlése összehívásának időpontjában (azaz 2020. év 04. hónap 08. napján) meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítését.

A részvények és az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok száma, illetve aránya 2020. év 04. hónap 08. napján:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Saját részvények száma Szavazásra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) 94.000.000 3.038.544 90.961.456 1 100%
Összesen 94.000.000 3.038.544 90.961.456 1 100%

A Társaság alaptőkéje HUF 1.880.000.000,- azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió Magyar Forint. Az alaptőke 94.000.000 darab, 20,- Ft-os névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. Jelenleg az összes részvény, azaz 94.000.000 darab törzsrészvény van bevezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények „Prémium” kategóriájába. A részvények ISIN kódja: HU 0000167788.

A részvényekhez egyforma jogok és kötelezettségek fűződnek, azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jog gyakorlására és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,- Ft-ja alapján 1 (egy) szavazat gyakorolható.

A Ptk. 3:225. § (1)-(2) bekezdése értelmében a Társaság saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat, így azokat a Közgyűlés határozatképességének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A Társaság saját részvény állománya 3.038.544 db (3,23%), ezek a részvények nem jogosítanak szavazásra.

Budapest, 2020. év 04. hónap 08. nap
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek