Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési előterjesztések - 2014 - 1

A FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat a FreeSoft Nyrt részvényesei által a közgyűlési hirdetmény közzétételét követően előterjesztett határozati javaslatokkal. A FreeSoft 2013. éves konszolidált jelentését és a 2013. éves beszámolóját, valamint az Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság 2014. március 21-én elfogadta és elfogadását javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásáról. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság - az Audit Bizottság véleményének ismeretében - 2014. március 21-én elfogadta és Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése
(FreeSoft_140403KE01_IT_FB_AB_osszefoglalo.pdf);

2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés nyomán kiegészített napirendje
(FreeSoft_140403_KE02_modositott_napirend.pdf);

3. FreeSoft Nyrt. 2013. éves beszámolója
(FreeSoft_140403_KE03_Beszamolo.pdf);

4. FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált, auditált jelentése IAS-IFRS standardok szerint,
(FreeSoft_140403_KE04_Jelentes.pdf);

5. Osztalék javaslat
(FreeSoft_140403_KE05_Osztalek.pdf);

6. Javaslat felmentvény megadására a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága tagjainak részére
(FreeSoft_140403_KE06_Felmentveny.pdf);

7. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
(FreeSoft_140403_KE07_Konyvvizsgalo.pdf);

8. FreeSoft Nyrt. új elnevezésére, illetve rövid elnevezésére vonatkozó javaslat
(FreeSoft_140403_KE08_Uj_elnevezes.pdf)

9. A KAPTÁR Zrt. részvényes javaslata az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazásra
(FreeSoft_140403_KE09_reszveny.pdf)

10. Alapszabály módosítási javaslatok:
- FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának javaslatai az Alapszabály módosítására vonatkozóan
(FreeSoft_140403_KE10_Alapszabaly_modositas_Igazgatosag_altal_kezdemenyezett_modositasok.pdf) - A KAPTÁR Zrt. részvényes által kezdeményezett, az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat
(FreeSoft_140403_KE11_Alapszabaly_modositas_felhatalmazas.pdf) 11. Az Alapszabály a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete
(FreeSoft_140403_KE12_Egyseges_szerkezetu_Alapszabaly_tervezet.pdf); 12. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
(FreeSoft_140403_KE13_FT); 13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés
(FreeSoft_140403_KE14_reszvenyjogok.pdf).  

A FreeSoft 2014. április 24-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2014. április 3-tól megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2014. április 24-én 13 órától).

 

2014.04.03.

                                                                             FreeSoft Nyrt.

 

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek