Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési előterjesztések 2013 - 2

A FreeSoft Nyrt. 2013. április 25-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2013. április 25-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat. A FreeSoft 2012. éves konszolidált jelentését és a 2012. éves beszámolóját, Osztalék javaslatot, valamint az FT jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság 2013. március 25-én elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozott a közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról.

Közgyűlés előterjesztések:

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése (FreeSoft_130326_KE_osszefoglalo.pdf) jelen dokumentum, osztalék javaslat, javaslat könyvvizsgálóra;

2. FreeSoft Nyrt. 2012. éves konszolidált jelentése IAS-IFRS standardok szerint, (FreeSoft_130326_KE1_Jelentes.pdf);

3. FreeSoft Nyrt. 2012. éves beszámolója (FreeSoft_130326_KE2_Beszamolo.pdf);

4. FT jelentés és nyilatkozat (FreeSoft_130326_KE3_FT.pdf);

5. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés (FreeSoft_130326_KE4_reszveny.pdf)

6. Alapszabály módosítási javaslat (/FreeSoft_030326_KE5_Alapszabaly-modositas.pdf)

6. Osztalék javaslat; Az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslata, amelyet az FB elfogadott: Igazgatóság javaslata, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.  

7. Javaslat a könyvvizsgáló javadalmazására. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálója (PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság, HU-1037 Budapest, Farkastorki út 54) díjazását 2013. üzleti évre maximum 2.610.000 Ft/év + ÁFA összegben határozza meg.

A FreeSoft 2013. április 25-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2012.március 26-tól megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2013. április 25-én 13 órától).

 

2013.03.26.

                                                                             FreeSoft Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek