Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési előterjesztések 2012 - 1

A FreeSoft Nyrt. 2012. április 25-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2012. április 25-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat. A FreeSoft 2011. éves konszolidált jelentését és a 2011. éves beszámolóját, Osztalék javaslatot, valamint az FT jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság 2012. április 4-én elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozott a közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról. Az Audit Bizottság pedig a könyvvizsgáló lejáró megbízatása miatt javaslatot tesz a közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére és annak javadalmazására.

Közgyűlés előterjesztések:

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése (FreeSoft_120404_KE.pdf) jelen dokumentum, osztalék javaslat, javaslat könyvvizsgálóra;

2. FreeSoft Nyrt. 2011. éves konszolidált jelentése IAS-IFRS standardok szerint, (FreeSoft_120404_KE1_Jelentes.pdf);

3. FreeSoft Nyrt. 2011. éves beszámolója
(FreeSoft_120404_KE2_Beszamolo.pdf);

4. FT jelentés és nyilatkozat (FreeSoft_120404_KE3_FT.pdf);

5. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés (FreeSoft_120404_KE4_reszveny.pdf)

6. Osztalék javaslat;
Az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslata, amelyet az FB elfogadott: Igazgatóság javaslata, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

 

7. Javaslat a könyvvizsgálóra és javadalmazására.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Szabó Györgyi (kamarai tagsági száma: 002393) bejegyzett könyvvizsgálót  válassza meg 2014. április 30-ig). Az Audit Bizottság javaslata a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását 2012. üzleti évre maximum 2.610.000 Ft/év + ÁFA összegben határozza meg.

A FreeSoft 2012. április 25-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2012. április 4-től megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2012. április 25-én 14 órától).

 

2012.04.04.

                                                                             FreeSoft Nyrt.

 

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek