Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

Szavazatok Összesítése a 4iG Nyrt. 2018. január 17. napján tartandó éves rendes Közgyűlésére

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:272. § (3) bekezdés a) pontja alapján ezennel közzéteszi a Társaság 2018. január 17. napján megtartandó Közgyűlése összehívásának időpontjában (azaz 2017. december 12. napján) meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítését.

A részvények és az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok száma, illetve aránya 2017. december 12. napján:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Saját részvények száma Szavazásra jogosító részvények darabszáma Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) 1.880.000 48.712 1.831.288 1 (0,0055%) 100%
Összesen 1.880.000 48.712 1.831.288 1 (0,0055%) 100%

A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint. Az alaptőke 1.880.000 darab, 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. Jelenleg az összes részvény, azaz 1.880.000 darab törzsrészvény van bevezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények „Standard” kategóriájába. A részvények ISIN kódja: HU 0000071030.

A részvényekhez egyforma jogok és kötelezettségek fűződnek, azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jog gyakorlására és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1.000,- Ft-ja alapján 1 szavazat gyakorolható.

A Ptk. 3:225. § (1)-(2) bekezdése értelmében a Társaság saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat, így azokat a Közgyűlés határozatképességének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A Társaság – közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül – 48.712darab saját részvénnyel rendelkezik.

Budapest, 2017. december 22.

4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek