Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának előterjesztése a Társaság Közgyűlése felé

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság megvizsgálta a Társaság 2018. január 17. napján tartandó Közgyűlése 1. napirendi pontját „Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság, cégvezető) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása” cím alatt.

A napirendi pont Közgyűlés elé terjesztésének alapja, hogy a Társaság Közgyűlése által megválasztott két igazgatósági tag, így Dr. Felső Gábor elnök és Hegedűs Judit megbízatása 2018. január 21. napjával lejár, amellyel az Igazgatóság létszáma három főre csökkenne, ami megfelel ugyan a törvényi minimumnak, viszont az ügyvezetés folyamatos működése és határozatképességének biztosítása ezáltal nehézségekbe ütközhet.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltakkal egyezően a Jelölő és Javadalmazási Bizottság hatáskörébe tartozik különösen a Közgyűlés támogatása a vezető tisztségviselők személye és kinevezése, továbbá javadalmazása körébe tartozó döntések meghozatala körében. A Bizottság a kompetenciájába tartozó társasági döntések meghozatala előtt jogosult az egyes pozíciók betöltésére személyi javaslattal élni.

Mindezek alapján a Bizottság 2017. december 20. napján megtartott ülésén tárgyalta a tisztújításra vonatkozó napirendi pontot, amely körben meghozott 2/12/20/2017-4/12/20/2017. számú határozataival javasolja a Tisztelt Közgyűlés részére, hogy 2018. január 22. napjától 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre válassza meg a Társaság Igazgatósága tagjává Dr. Felső Gábor jelenlegi igazgatósági elnököt és Hegedűs Judit jelenlegi tagot, továbbá azonos időtartammal válassza meg a Társaság Felügyelőbizottsága tagjává Rátkainé Fehér Ágnest, mind hármójukat jelenlegi kinevezésével azonos feltételekkel.

Budapest, 2017. december 20.

Dr. Felső Gábor
Bizottsági Elnök

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek