Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlésre

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat.

A 4iG Nyrt. 2015. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját; 2015. üzleti évi, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését; a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentést; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot az Igazgatóság 2016. április 8-án kelt határozataival elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról és határozott az esetleges felügyelő bizottsági, audit bizottsági előterjesztések közzétételéről is.

Az Igazgatóság a beszámoló, a konszolidált éves jelentés és az üzleti jelentés alapján ugyancsak 2016. április 8-án fogadta el és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát.

A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság 2015. április 8-án kelt jelentéseik (4iG_20160408_KT1_FB_Jelentes.pdf; 4iG_20160408_KT2_AB_Jelentes.pdf) tanúsága szerint a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítették. Az adózott eredmény felhasználására vonatozó javaslatot a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.

Az Audit Bizottság 2016. április 8-án kelt határozatával elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó előterjesztését.

Közgyűlési előterjesztések:

 1. 4iG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója (4iG_20160408_KE11_Osszefoglalo.pdf), jelen dokumentum;
 2. 4iG Nyrt. 2015. üzleti évi, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése (4iG_20160408_KE1_JelentesIFRS_2015.pdf);
 3. 4iG Nyrt. 2015. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolója és üzleti jelentése (4iG_20160408_KE2_Beszamolo_2015.pdf);
 4. A közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok, beleértve az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát (4iG_20160408_KE3_1_napirendi_pont_hatarozati_javaslatok.pdf);
 5. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat (4iG_20160408_KE4_FTJ_2015.pdf);
 6. A közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslat (4iG_20160408_KE5_3_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf);
 7. A közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslat (4iG_20160408_KE6_6_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf);
 8. A közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslat (4iG_20160408_KE7_7_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf);
 9. Felügyelő Bizottság Ügyrendje (4iG_20160408_KE8_FB_Ugyrend.pdf);
 10. Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat (4iG_20160408_KE9_Alapszabaly_modositas.pdf)
 11. A javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályra vonatkozó előterjesztés (4iG_20160408_KE10_Alapszabaly.pdf)

A 4iG Nyrt. 2016. április 29-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2016. április 8-tól megtekinthetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2016. április 29-én 13:00 órától).

A 4iG Nyrt. tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2016. április 29-ére összehívott rendes közgyűlés összehívásának időpontjában, azaz 2016. március 29-én meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat a 4iG Nyrt. már a rendes közgyűlés összehívásának napján, 2016. március 29-én közzétette (4iG_2016_03_29_szavazatok_osszesitese.pdf).

A 4iG Nyrt. továbbá tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a képviselő útján történő szavazáshoz korábban a honlapján (www.4ig.hu) elérhetővé tett nyomtatványok (meghatalmazások) a 2016. április 29-én tartandó rendes közgyűlésre megfelelően felhasználhatók.

2016. április 8.
4iG Nyrt

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek