Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

4iG Nyrt. Igazgatóságának közgyűlési előterjesztései
a 2015. október 15-én tartandó rendkívüli közgyűlésre

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága a 2015. október 15-én tartandó rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat.

Az Igazgatóság 2015. szeptember 11-én kelt határozataival a 4iG Nyrt. fióktelepének törlésére és új fióktelepek felvételére vonatkozó javaslatát, továbbá a 4iG Nyrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatát és az Alapszabály ezen módosítási javaslat alapján egységes szerkezetbe foglalt tervezetét elfogadta és határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról. Az Igazgatóság egyidejűleg döntött továbbá minden olyan dokumentum közzétételéről, amelynek közzétételét a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy a Felelős Társaságirányítási Ajánlások előírják

Az Igazgatóságnak az Alapszabály fióktelepet érintő változást is magában foglaló módosítására és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály-tervezetre vonatkozó javaslatát a Felügyelő Bizottság 2015. szeptember 14-én kelt határozataival a 4iG Nyrt. Közgyűlése elé terjeszthetőnek minősítette.

Közgyűlési előterjesztések:

  1. 4iG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója (4iG_20150915_KE1_Osszefoglalo.pdf), jelen dokumentum;
  2. A közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslat (4iG_20150915_KE2_3_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf);
  3. Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat (4iG_20150915_KE3_Alapszabaly_modositas.pdf);
  4. A javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályra vonatkozó előterjesztés (4iG_20150915_KE4_Alapszabaly.pdf);

A 4iG Nyrt. 2015. október 15-i rendkívüli közgyűlésének előterjesztési anyagai 2015. szeptember 15-től megtekinthetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2015. október 15-én 9 órától).

A 4iG Nyrt. egyúttal tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az előterjesztések, határozati javaslatok közzétételével egyidejűleg a honlapján közzéteszi a 2015. október 15-ére összehívott rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában, azaz 2015. szeptember 15-én meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat (4iG_20150915_KT_Szavazati_jogok_osszesites.pdf).

A 4iG Nyrt. továbbá tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a képviselő útján történő szavazáshoz korábban a honlapján (www.4ig.hu) elérhetővé tett nyomtatványok (meghatalmazások) a 2015. október 15-én tartandó rendkívüli közgyűlésre megfelelően felhasználhatók.

2015. szeptember 15.
4iG Nyrt.

Letölthető dokumentumok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek