Befektetői információk

Befektetői információk

4iG Nyrt. Igazgatósága közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója

a 2015. június 26-án tartandó rendkívüli közgyűlésre

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága a 2015. június 26-án tartandó rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága 2015. május 27-én döntött a 4iG Nyrt. közgyűlésének 2015. június 26-ára történő összehívásáról a 4iG Nyrt. 2015. április 23-án megtartott, évi rendes közgyűlésén elhatározott (személyi) változások cégjegyzékbe történő bejegyeztetésére irányuló változásbejegyzési kérelem vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2015. május 12-én hozott, Cg.01-10-044993/104. sz. végzésben foglalt hiánypótlási felhívás teljesítése céljából. Az Igazgatóság azonos napon fogadta el a hivatkozott cégbírósági végzésben kifogásolt helyzet megoldására irányuló javaslatát és határozott annak a Közgyűlés elé terjesztéséről. A javaslatot a 4iG Nyrt. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.

Közgyűlési előterjesztések:

  1. 4iG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója (4iG_20150604_KE1_Osszefoglalo.pdf), jelen dokumentum;
  2. A közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához kapcsolódó igazgatósági előterjesztés, határozati javaslat (4iG_20150604_KE2_1_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf).

A 4iG Nyrt. 2015. június 26-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2015. június 4-től megtekinthetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2015. június 26-án 10 órától).

A 4iG Nyrt. egyúttal tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az előterjesztések, határozati javaslatok közzétételével egyidejűleg a honlapján közzéteszi a 2015. június 26-ára összehívott közgyűlés összehívásának időpontjában, azaz 2015. május 27-én meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat (4iG_20150604_KT1_Szavazati_jogok_osszesites.pdf).

A 4iG Nyrt. a honlapján elérhetővé teszi továbbá a Tisztelt Részvényesek számára a képviselő útján történő szavazáshoz használható nyomtatványokat (4iG_20150604_Meghatalmazas_termeszetes_ szemely.doc; 4iG_20150604_Meghatalmazas_jogi_ szemely.doc).

2015. június 4.
4iG Nyrt.

Letölthető dokumentumok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek