Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2019. május 31-én.

A 4iG Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a 4iG Nyrt. részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2019. május 31-én:

Részvénysorozat Névérték
(Ft/db)
Kibocsátott darabszám Össznévérték
(Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 100 18.800.000 1.880.000.000
Alaptőke nagysága - - 1.880.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2019. május 31-én:

Részvény sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma Részvényen- kénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) 18.800.000 18.350.000 1 18.350.000 450.000
Összesen 18.800.000 18.350.000 - 18.350.000 450.000

A 4iG Nyrt. alaptőkéje 1.880.000.000 Ft azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint. Az alaptőke 18.800.000 db, 100,-Ft-os névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Jelenleg az összes részvény, azaz 18.800.000 darab törzsrészvény van bevezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények “Standard” kategóriájába. A Részvények ISIN kódja: HU0000161518. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 100 Ft-ja alapján 1 szavazat gyakorolható. A 4iG Nyrt. saját részvény állománya 2019. május 31-én 450.000 db (2,39%), ezek a részvények nem jogosítanak szavazásra.

A 4iG Nyrt. 2019.04.25-i közgyűlése a részvények névértékének változtatását „split” határozta el, melynek értelmében a részvénye névértéke 20 Ft/db-ra változik. A változást a cégbírósági bejegyzést követően lehet végrehajtani. Az alapszabály módosítást a cégbíróság 2019.05.16-án bejegyezte. A „split” végrehajtása folyamatban van.

2019. május 31.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

Üzleti bejelentések

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása Új leányvállalat alapítása…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. július 31-én.…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

nyertes ajánlatként történő kihirdetésről…

részletek