Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. Egyéb tájékoztatása

a Társaság 2019. év I. negyedéves tevékenységét érintő dokumentummal kapcsolatosan

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-044993, „Társaság”) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság által 2019. év május hónap 17. napján közzétett „IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2019. ÉV I. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL” elnevezésű dokumentum („Beszámoló”) 10.2 A Társaság 2019.04.25-i évi rendes közgyűlése fejezetének részvényfelosztásra („split”) vonatkozó bekezdései (Beszámoló 19. -20. oldal) helyesen az alábbi szám- és tény adatokat tartalmazza összhangban a 12/2019. (IV.25.) számú Közgyűlési határozattal:

„A Közgyűlés úgy határozott - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények árfolyamának emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt részvényfelosztás („split”) óta –, hogy a Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázezer darab, egyenként 100-, Ft azaz egyszáz Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvényszerkezetét módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/5, azaz egy ötöd részre osztásával – a továbbiakban 94.000.000 azaz kilencvennégymillió darab, egyenként 20,- Ft azaz húsz Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkotja.
Az átalakítás következtében 1 darab 100-, Ft, azaz egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe 5, azaz öt darab, egyenként 20,- Ft, azaz húsz Magyar Forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad, valamint, a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan maradjon.”

Budapest, 2019. május hónap 22.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek