Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés
a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak és az Európai Parlament és Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete (MAR), 19. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelés érdekében az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Társaság a 2018. december hónap 13. napján 10:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére, a Társaság által 2018. november hónap 12. napján közzétett Meghívó napirendi pontjait az alábbi új 9.) számú napirendi ponttal egészíti ki figyelemmel a KONZUM PE Magántőkealaptól (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., nyilvántartási száma: 6122-44, adószáma: 18755561-1-42, statisztikai számjele: 18755561-6430-915-01, kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-41, statisztikai számjele: 13960904-6630-114-01) mint a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett - egy, azaz 1%-os részesedést meghaladó szavazati joggal rendelkező - részvényestől 2018. november hónap 19. napján érkezett indítványra:
9.) Döntés új Igazgatósági tag megválasztásáról

Az új napirendi pontot érintő Igazgatósági előterjesztések és határozati javaslatok külön tájékoztatás keretében, a többi napirendi ponttal együtt kerülnek közzétételre a Társaság által.

Budapest, 2018. november 22.
4iG Nyrt. Igazgatósága

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek