Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. szeptember 30-án.

A 4iG Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a 4iG Nyrt. részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018. szeptember 30-án:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) 1000 1.880.000 1.880.000.000
Alaptőke nagysága - - 1.880.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. szeptember 30-án:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra
jogosító részvények darabszáma
Részvényen-
kénti szavazati jog
Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) 1.880.000 1.831.288 1 1.831.288 48.712
Összesen 1.880.000 1.831.288 - 1.831.288 48.712

A 4iG Nyrt. alaptőkéje 1.880.000.000 Ft azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint. Az alaptőke 1.880.000 db, 1.000,-Ft-os névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Jelenleg az összes részvény, azaz 1.880.000 darab törzsrészvény van bevezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények “Standard” kategóriájába. A Részvények ISIN kódja: HU0000071030. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1.000 Ft-ja alapján 1 szavazat gyakorolható. A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak saját részvény állománya 2018. 09.30-án 48.712 db (2,59%), ezek a részvények nem jogosítanak szavazásra. A 4iG Nyrt. 2018.07.26-i közgyűlése a részvények névértékének változtatását „split” határozta el, melynek értelmében a részvénye névértéke 100 Ft/db-ra változik, s minden 100 Ft-os törzsrészvényhez egy szavazati jog tartozik majd. Az alapszabály módosítást a cégbíróság 2018.08.27-én bejegyezte. A részvényfelosztás végrehajtása 2018. október 02-i tőzsdezárásnak megfelelő állapot alapján 2018. október 5-én történik. Az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap 2018.10.03. napja. A 100 forint névértékű 4iG „A” sorozatú törzsrészvény ISIN kódja HU0000161518 lesz.

2018. október 01.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek