Befektetői információk

Befektetői információk

Egyéb tájékoztatás leányvállalatok vezetésében történt változásokról

A
4iG Nyrt.
egyéb tájékoztatása

a Társaság leányvállalatainak vezetésében bekövetkezett személyi változásokról

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 100%-os tulajdonú leányvállalatai vezetésében az alábbi személyi változások történtek.

Dr. Kovács Zsolt HUMANsoft Kft-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-062054) és az Axis Rendszerház Kft-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-199169) betöltött ügyvezető igazgatói megbízása 2018. szeptember 12-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt.

Az 4iG Nyrt. Igazgatósága ezúton köszöni Dr. Kovács Zsoltnak a cégcsoport érdekében kifejtett sokéves tevékenységét.

Az 4iG Nyrt. Igazgatósága 2018. szeptember 12-től határozatlan időre megbízza, együttes aláírási joggal Radó Gábort és Farkas Pétert a HUMANsoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával.

Dr. Felső Gábor a Mensor3D Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-328695) ügyvezető igazgatója e megbízásáról 2018. szeptember 10-i hatállyal lemondott. A Mensor3D Kft. 100%-os tulajdonosa a HUMANsoft Kft. a Ptk 3:196. § (4) bekezdése alapján 30 napon belül gondoskodik az új ügyvezető megválasztásáról.

Budapest, 2018. szeptember 12.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek