Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás kötelező vételi ajánlat eredményéről

4iG Nyrt.
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
nyilvános vételi ajánlat eredményének bejelentéséről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59..; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek által a Társaság valamennyi részvényese számára tett, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1000,-Ft (azaz Egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényeire (ISIN azonosító: HU0000071030) vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyott, és 2018. év július hó 17. napján közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat (a továbbiakban: „Ajánlat”) elfogadására nyitva álló határidő 2018. év augusztus hó 21. napján 12:00 órakor lejárt, amely időpontig az Ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett, és e tényre tekintettel ellenérték teljesítésére nem kerül sor.

Budapest, 2018. augusztus 21.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. 2019. I. féléves Jelentése

A 4iG Nyrt. mellékletben közzéteszi a 2019. I. féléves Jelentését.…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

4iG éves jelentés – 2018.

A 4iG Nyrt. eddigi történetében a 2018-as év az egyik legfontosabb mérföldkőnek tekinthető a Társaság fejlődése szempontjából…

részletek
4iG

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

a mai napon a Veritas Consulting Kft. üzletrészének 100% tulajdonrészét megszerezte…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit…

részletek