Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás vételi ajánlat benyújtásáról

A
4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatása

vételi ajánlat benyújtásáról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek, a Társaság valamennyi részvényese számára, a Táraság által kibocsátott, egyenként 1000,-Ft (azaz Egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2018. év június hó 07. napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) részére, jóváhagyás végett. A vételi ajánlatot a Felügyelet jelenleg még nem hagyta jóvá.

A részvények megvásárlásához a Gazdasági Versenyhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a csatolt dokumentumban tesszük közzé.

Budapest, 2018. június 8.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek