Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás leányvállalatok egyesüléséről

A
4iG Nyrt.
Rendkívüli tájékoztatása

leányvállalatok egyesüléséről

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága az előterjesztett Egyesülési terv elfogadásával, – az Egyesülési terv számviteli dokumentumait auditáló – könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, elhatározta a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a BANKSOFT Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg: 01-09-061864) és a 4iG Nyrt. szintén 100%-os tulajdonú leányvállalata az Axis Rendszerház Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-199169) egyesülését oly módon, hogy a BANKSOFT Kft. 2017. szeptember 30. napjával beolvad az Axis Rendszerház Kft.-be.

Az egyesülés jogi eljárása megindult, a beolvadás konkrét dátuma a cégbírósági felülvizsgálat és a Cégbíróság jóváhagyása függvényében változhat.

Budapest, 2017. június 28.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek