Befektetői információk

Befektetői információk

Egyéb tájékoztatás

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2000 Szentendre, Remény utca 4.) a mai napon, 2015. január 28-án, tőzsdén kívüli ügylet keretében mindösszesen 45.833 darab, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt. A vétel eredményeképpen Fehér István igazgatósági tag törzsrészvényeinek száma 185.500 darabra (9,87% részesedés) nőtt.

Budapest, 2015. január 28.

4iG Nyrt.

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek