Befektetői információk

Tájékoztatás

Egyéb tájékoztatás 2008 - 2

Tájékoztató a FreeSoft Nyrt. részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: FreeSoft, székhely: 1117. Budapest, Neumann J. u. 1/c.) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a FreeSoft részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2008.02.29.).

A FreeSoft alaptőkéje 1.790.000.000,-Ft azaz Egymilliárd-hétszázkilencvenmillió forint. Az alaptőke 1.790.000 db, 1.000,-Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. A Társaság Igazgatósága 2007. október 27-i ülésén meghozott 2/2007. (10.27.) sz. határozatával döntött az alaptőke zártkörben történő felemeléséről 1.435.000.000Ft-ról 1.790.000.000,-Ft-ra, továbbá 5/2007. (10.27.) számú határozatával arról, hogy a tőkeemelés során kibocsátott a részvények bevezetésre kerüljenek a Budapesti Értéktőzsdére. Az alaptőke-emelést a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044993/50. számú végzésével 2007. december 12-én bejegyezte a cégjegyzékbe. Jelenleg 1.435.000 (egymillió-négyszázharmincöt-ezer) darab törzsrészvény van bevezetve a Budapesti Értéktőzsde Részvények "B" kategóriájába. A Részvények ISIN kódja: HU 0000071030. A Társaság kezdeményezni fogja a teljes, újonnan kibocsátott törzsrészvény mennyiség, azaz 355.000 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény bevezetését a Budapesti Értéktőzsde részvények "B" kategóriájába.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 1.000, Ft-ja alapján 1 szavazat gyakorolható.

2008.02.29.
FreeSoft Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek