Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

  • ENG
  • |

    4iG

    {{ portfolioStock.last }} Ft

    {{ portfolioStock.change_percent }}

4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása - 2022. május 03.

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása

Részvényadásvételi szerződésről és a Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Bartolomeu Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-347440; „Bartolomeu”) mint eladó és a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; „KZF”) mint vevő között 2022. év 04. hónap 29. napján létrejött részvényadásvételi szerződésre („Részvényadásvételi Szerződés”) tekintettel a KZF tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében, HUF 880,- /db átlagáron megszerezte a 4iG által kibocsátott 2.821.839, azaz kettőmillió nyolcszázhuszonegyezer nyolcszázharminckilenc darab, egyenként HUF 20,- névértékű, a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett részvényekkel azonos jogokat biztosító HU0000194519 ISIN kódú törzsrészvényt („Részvények”). Tekintettel arra, hogy a Részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 21. § szerinti kibocsátási tájékoztató közzététele szükséges („Tájékoztató”) az értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján, ekként a Részvények kizárólag a Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet általi jóváhagyását követően kerülhetnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, melyre tekintettel a Tájékoztató jóváhagyását követően a Részvények átalakításra kerülnek a már bevezetett részvényekkel azonos, HU0000167788 ISIN kódú sorozatra.

A Részvényadásvételi Szerződésre tekintettel

  • a KZF által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 29.123.330, azaz huszonkilencmillió egyszázhuszonháromezer háromszázharminc darabról 31.945.169,-, azaz harmincegymillió kilencszáznegyvenötezer egyszázhatvankilenc darabra változott, ekként a tulajdoni hányada 9,74%-ról 10,68%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 9,77%-ról 10,71%-ra növekedett, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 10%-os határértéket;

  • amely által Jászai Gellért Zoltán egyrészt mint KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, másrészt pedig mint a 4iG Elnök-Vezérigazgatója (vezető tisztségviselő) közvetett részesedése 50,28%-ról 51,22%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 50,42%-ról 51,37%-ra növekedett, ekként befolyása a 4iG fölött jelentősen nem változott;

  • a Bartolomeu által közvetlenül, ekként Pedro Vargas Santos David mint a 4iG Igazgatóságának tagja (vezető tisztségviselő) által közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 24.969.301,-, azaz huszonnégymillió kilencszázhatvankilenc háromszázegy darabról 22.147.462,-, azaz huszonkettőmillió egyszáznegyvenhétezer négyszázhatvankettő darabra változott, ekként a tulajdoni hányada 8,35%-ról 7,41%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 8,37%-ról 7,33%-ra csökkent, ekként befolyása a 4iG fölött jelentősen nem változott.

Budapest, 2022. május 03.

4iG Nyrt.