Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

  • ENG
  • |

    4iG

    {{ portfolioStock.last }} Ft

    {{ portfolioStock.change_percent }}

4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása - 2022. április 21.-2

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása

A Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a mai értéknappal megkeletkeztetésre került az Igazgatóság által 2022. év 04. hónap 01. napján[1] elhatározott alaptőke-emeléshez kapcsolódóan mindösszesen 19.761.380,-, azaz tizenkilencmillió-hétszázhatvanegyezer-háromszáznyolcvan darab, egyenként HUF 20,- névértékű, a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvény („Új Részvények”). Tekintettel arra, hogy az újonnan megkeletkeztetett Új Részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 21. § szerinti kibocsátási tájékoztató közzététele szükséges („Tájékoztató”) az értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján, ekként az Új Részvények kizárólag a Tájékoztató Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet általi jóváhagyását követően kerülhetnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, ezért jelenlegi megkeletkeztetésükre a tőzsdére már bevezetett részvényektől eltérő, HU0000194519 ISIN kódon lévő részvénysorozatra történő rábocsátással került sor azzal, hogy a Tájékoztató jóváhagyását követően az ily módon megkeletkeztetett Új Részvények átalakításra kerülnek a már bevezetett részvényekkel azonos, HU0000167788 ISIN kódú sorozatra.

Az Új Részvényeket a Bartolomeu Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-347440; „Bartolomeu”) szerezte meg, melynek eredményeképpen:

 · a Bartolomeu által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 5.207.921, azaz ötmillió kettőszázhétezer kilencszázhuszonegy darabról 24.969.301,-, azaz huszonnégymillió kilencszázhatvankilenc háromszázegy darabra változott, ekként a tulajdoni hányada 1,86%-ról 8,35%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 1,87%-ról 8,37%-ra növekedett, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 5%-os határértéket;

 · az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám. 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/)tulajdoni hányada 41,68%-ról 38,93%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 41,81%-ról 39,04%-ra csökkent, ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 40%-os határérték alá csökkent;

 · a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248) tulajdoni hányada 10,43%-ról 9,74%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 10,46%-ról 9,77%-ra csökkent, ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 10%-os határérték alá csökkent;

 · a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) tulajdoni hányada 26,9%-ról 25,12%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 26,98%-ról 25,19%-ra csökkent;

 · amely által Jászai Gellért Zoltán egyrészt mint KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, másrészt az iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - melynek az egyedüli részvényese- által kezelt alapok 4iG részvényei, harmadrészt pedig mint a 4iG Elnök-Vezérigazgatója (vezető tisztségviselő) közvetett részesedése 53,84%-ról 50,28%-ra módosult, így a 4iG-ben fennálló szavazati jogának mértéke 54%-ról 50,42%-ra csökkent, ekként befolyása a 4iG fölött jelentősen nem változott.

A fentiek alapján a tőkeemelések lezárultával a végső tulajdonosi struktúra kialakításra került.

Budapest, 2022. április 21.

4iG Nyrt.