Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása - 2022. április 01.-1

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása

Alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntésről

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG Igazgatósága 2022. év 04. hónap 01. napján a 3/2022. (IV.01.) számú Igazgatósági Határozatával úgy döntött, figyelemmel a 2022. év 02. hónap 24. napján meghozott 7/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazásra, hogy alaptőkéjét a Bartolomeu Investments Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-347440; „Bartolomeu”) mint apportőr által szolgáltatott HUF 13.240.124.600, – amely EUR 37.500.000,- összegnek felel meg 353,07 EUR/HUF árfolyammal számolva – értékű követelés („Követelés”) 4iG részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás keretében történő rendelkezésre bocsátásával, új részvények forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli („Alaptőke-emelés”). A 4iG 2022. év 01. hónap 25. napján előzetesen tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket a többlépésben megvalósuló tőkeemelésekről, mely kapcsán a jelenlegi Alaptőke-emelésben az Alpac Capital által kezelt alap tulajdonában álló Bartolomeu vesz részt.[1]

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. év 03. hónap 29. napján elkészítette a Követelés értékelésére vonatkozó szakértői jelentését („Szakértői Jelentés”). A Szakértői Jelentés alapján a 4iG-ba apportálni kívánt Követelés apportértéke HUF 13.240.124.600,-, azaz tizenhárommilliárd-kettőszáznegyvenmillió-egyszázhuszonnégyezer-hatszáz Magyar Forint.

Az Alaptőke-emelés keretében, amely HUF 20,-,azaz húsz Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven Forint kibocsátási értékű 19.761.380 darab, azaz tizenkilencmillió-hétszázhatvanegyezer-háromszáznyolcvan darab 4iG részvény forgalomba hozatalával valósul meg („Új Részvények”), a 4iG alaptőkéje (jegyzett tőke) HUF 395.227.600,-, azaz háromszázkilencvenötmillió-kettőszázhuszonhétezer-hatszáz Magyar Forint összeggel kerül felemelésre azzal, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás Alaptőke-emelés összegét meghaladó része, HUF 12.844.897.000,-, azaz tizenkettőmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-nyolcszázkilencvenhétezer Magyar Forint összeg a 4iG tőketartalékának növekedéseként kerül kimutatásra.

A Bartolomeu kötelezettséget vállalt arra, hogy az Alaptőke-emelés során a tulajdonába kerülő 4iG részvényeket a 2022. év 04. hónap 01. napján megkötött apportszerződésben rögzített Zárástól számítottan tőzsdei ügyletekre vonatkozóan 12 (tizenkettő) hónapos időszakig nem értékesíti (Lock-Up Periódus).

[1] https://bet.hu/newkibdata/128665459/4iG_20220125_RT_RM_HUN.pdf

Budapest, 2022. április 01.

4iG Nyrt.