Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása - 2021. szeptember 09.-1

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása

Rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítéséről

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a KZF Vagyonkezelő Kft. mint a 4iG által kibocsátott részvények 54,46%-át tulajdonló részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben, 2021. év 09. hónap 07. napján kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál, hogy a 2021. év 09. hónap 30. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjét új napirenddel egészítse ki olyképpen, hogy az új napirendi pont, logikai okból kifolyólag közvetlenül a jelenlegi 6. napirendi pontot követően 7. napirendi pontként kerüljön felvételre, ekként a 2021. év 08. hónap 31. napján közzétett rendkívüli közgyűlési meghívóban[1] megjelölt 7. napirendi pont kerüljön az új napirendi pontot követően felvételre. A 4iG tájékoztatja továbbá a tőkepiaci szereplőket, hogy a KZF Vagyonkezelő Kft. 2021. év 09. hónap 08. napján ismételten kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál, hogy a 2021. év 09. hónap 30. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjét új napirenddel egészítse ki olyképpen, hogy az új napirendi pont, logikai okból kifolyólag közvetlenül az Alapszabály egységes szerkezetű módosítását megelőzően kerüljön felvételre, az új sorszámozás szerint a 8. napirendi pont alatt. A fentiek alapján az új 7. napirendi pont és 8. napirendi pont az alábbiakat tartalmazza, míg a korábbi 7. napirendi pontként megjelölt és az Alapszabály egységes szerkezetű módosítását tartalmazó napirendi pont új 9. napirendi pontként kerüljön felvételre az alábbiak szerint:


[1]https://bet.hu/newkibdata/128602047/4iG_rendkivuli_KGY_meghivo_beolvadas_HU_20210831_fin.pdf 

7. Döntés a Társaság Igazgatóságának
a) két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – mindösszesen legfeljebb HUF 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást isés ezzel egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatának hatályon kívül helyezéséről;

b) két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására      vonatkozóan mindösszesen HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszáz milliárd magyar forint      összeg erejéig, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó      kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást isés ezzel      egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési      Határozatának hatályon kívül helyezéséről.

8.Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

9. A fenti 1-7. napirendi pontokra figyelemmel a Társaság Alapszabályának módosítása (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

Budapest, 2021. szeptember 09.

4iG Nyrt.

Hír kategóriák